နည်းပညာသတင်း

၁၁. ၇. ၂၀၂၄Written by Ye Kyaw MPT အနေဖြင့် အီးဆင်းမ်ကတ်(eSIM) ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ၃၆ ဆိုင်သာ ဆောင်ရွက်နိုင်သေး၍...